കല കുവൈറ്റ്

കല കുവൈറ്റ് യാത്രയയപ്പ്: നിമിഷ രാജേഷ്, നിരോഷ് കൃഷ്ണ, അഭിഷേക് സജി

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റ് അബ്ബാസിയ മേഖല കമ്മിറ്റി അംഗവും അബ്ബാസിയ എഫ് യൂണിറ്റ്...