കല കുവൈറ്റ്‌ മെംബർഷിപ്പ്‌ ക്യാമ്പെയിനു തുടക്കമായി

കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി: കേരള ആർട്ട്‌ ലവേഴ്‌സ്‌ അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റ്‌ മെംബർഷിപ്പ്‌ ക്യാമ്പെയിനു തുടക്കമായി. ഫെബ്രുവരി- മാർച്ച്‌ മാസങ്ങളിലാണു ക്യാമ്പെയിൻ നടക്കുന്നത്‌. 1978ൽ രൂപീകൃതമായ കല കുവൈറ്റിനു നിലവിൽ 65ഓളം യൂണിറ്റുകളിലായി ആയിരക്കണക്കിനു സജീവ അംഗങ്ങളുണ്ട്‌.

കുവൈറ്റിലെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിറ സാന്നിദ്ധ്യമായ കല കുവൈറ്റ്‌, അംഗങ്ങൾക്കായി ക്ഷേമനിധിയടക്കമുള്ള പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കി വരുന്നു. കലയിൽ അംഗമായ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുടുംബത്തിനു 3 ലക്ഷം രൂപയും അസുഖം മൂലം ജോലി നിർത്തി പോകുന്ന അംഗത്തിനു 50000 രൂപയും ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. വിവിധ കലാ-കായിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും, പരിപാടികളും, കഴിഞ്ഞ 26 വർഷമായി സൗജന്യ മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതി എന്ന മഹത്തായ സാംസ്കാരിക പരിപാടിയും കലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വരുന്നു.

ഏത്‌ മലയാളിക്കും ജാതി-മത-പ്രാദേശിക-കക്ഷി ഭേദമന്യെ കലയിൽ അംഗത്വം എടുക്കാം. കലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാനും, അംഗമാകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
അബ്ബാസിയ-6038 3336
അബുഹലീഫ-6609 7405
ഫഹഹീൽ-6601 8867
സാൽമിയ-5548 4818
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ‌ കല കുവൈറ്റ്‌ വെബ്സൈറ്റിൽ www.kalakuwait.com/membership

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *