Carpenter.

  • Anywhere

Urgent hiring –Carpenter…

Carpenter labours-  രണ്ടു പേരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

വിസ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

Please contact
98542121(manikandan)

To apply for this job email your details to jp.edgert@gmail.com