“കോവിഡ് – ആശങ്കയും പ്രതീക്ഷകളും” – ഡോക്ടർ: ബി. ഇക്‌ബാൽ (അദ്ധ്യക്ഷൻ, കോവിഡ്‌ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധസമിതി- കേരള സർക്കാർ) സംസാരിക്കുന്നു

Posted by Kala, Kuwait – Media Wing on Friday, June 26, 2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *