യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റ് മംഗഫ് നോർത്ത് യൂണിറ്റ് അംഗം ശ്രീ മാർട്ടിൻ വർഗീസിന് കല കുവൈത്ത് യാത്രയയപ്പ് നൽകി, പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ കല കുവൈറ്റ്‌ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആസഫ് അലി മൊമെന്റോ കൈമാറി, ഫഹാഹീൽ മേഖല പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതിഷ് പി.ജി, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീജിത്ത്‌ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങില് സംബന്ധിച്ചിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *