ബാലകലാമേള -2021ന്റെ സമയക്രമം.

കേരള ആര്‍ട്ട് ലവേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍, കല കുവൈറ്റും – BEC എക്സ്ചേഞ്ചും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബാലകലാമേള -2021ന്റെ സമയക്രമം. പരിപാടി സൂം അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *