കേരള ആര്‍ട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസ്സിയേഷന്‍, കല കുവൈറ്റ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ (KKFS) നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൈക്രോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ 20,21തീയ്യതികളിൽ ഓൺലൈൻ ആയി നടക്കും.*

കേരള ആര്‍ട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസ്സിയേഷന്‍, കല കുവൈറ്റ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ (KKFS) നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൈക്രോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ 20,21തീയ്യതികളിൽ ഓൺലൈൻ ആയി നടക്കും.*
Entry #31 DAY378
Entry #32 VINU .C WHATSAPP
Entry #33 The world Renowned World.
Entry #34 ഓർക്കാപ്പുറത്ത്
Entry #35 അച്ഛന്റെ പെൺകുട്ടി
Entry #36 പൗലോ കൊയ്ലോ പറഞ്ഞത്
Entry #37 മകൾ
Entry #38 പ്രയാണം
Entry #39 The coming
Entry #40 TRIANGLE
Entry #41 TREASURE HUNT
Entry #42 7 WAY ROAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *