കേരള ആര്‍ട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസ്സിയേഷന്‍, കല കുവൈറ്റ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ (KKFS) നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൈക്രോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ ജനുവരി 14 ന്‌ നടക്കും.

കേരള ആര്‍ട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസ്സിയേഷന്‍, കല കുവൈറ്റ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ (KKFS) നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൈക്രോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ ജനുവരി 14 ന്‌ നടക്കും.
Entry #11 നാരദന്മാർ in GCC
Entry #12 സമ്മോഗ ഉറവ് ( Sammoga urav- Tamil)
Entry #13 മൂന്ന്
Entry #14 THE INFLUENCE
Entry #15 TRAP
Entry #16 കൊട്ടേഷൻ
Entry #17 A RIGHT TURN
Entry #18 വ്യർത്ഥം
Entry #19 ONE XMAS NIGHT
Entry #20 FATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *