എൽ.ഡി.ഫ് കുവൈറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് (04/03/21).

എൽ.ഡി.ഫ് കുവൈറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് (04/03/21).
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി സർക്കാരിന്റെ തുടർഭരണത്തിന് വേണ്ടി എൽ.ഡി.ഫ് കുവൈറ്റ് ഇന്ന് (മാർച്ച് 4 ന്) വൈകുന്നേരം 6:30ന് ഓൺലൈനായി നടക്കുന്ന തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷന്റെ ZOOM ഐഡിയും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ലിങ്കും
ZOOM ID
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 824 8394 0239
Passcode: kwtldf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *