സാഹിത്യസായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടേയും വരവോടുകൂടി നമ്മൾ പലരിൽ നിന്നും വിടപറഞ്ഞ വായനാശീലത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റ് അബു ഹലീഫ മേഖല

Read more