കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ച ഹൃസ്വചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു

  കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി: കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ഹ്രസ്വചിത്ര ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ഹൃസ്വചിത്രങ്ങൾക്ക്‌ പ്രദര്ശനാനുമതി നിഷേധിച്ച കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ കല കുവൈറ്റ്‌ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു.

Read more

കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലക്കിയ ഡോക്യുമെന്ററികളുടെ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ഹ്രസ്വചിത്ര ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്രമേളയില് കേന്ദ്ര വാര്ത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം പ്രദര്ശനാനുമതി നിഷേധിച്ച 3 ഡോക്യൂമെന്ററികളുടെ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കല കുവൈറ്റ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Read more