abuhalifa

കല കുവൈറ്റ്‌ അബുഹലീഫ മേഖല സംഘടനാ ക്ലാസ്സും, പ്രവർത്തക യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു.

കേരള ആർട്ട്‌ ലവേഴ്സ്‌ അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റ്‌ അബുഹലീഫ മേഖല സംഘടനാ ക്ലാസ്സും, പ്രവർത്തക യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു. മംഗഫ്‌ കല