കല കുവൈറ്റ് മാതൃഭാഷ പഠന ക്ലാസ്സുകൾ ജൂൺ രണ്ടാംവാരം ആരംഭിക്കുന്നു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: മലയാളത്തെ രക്ഷിക്കുക, സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന ആശയത്തോടെ കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങളായി കുവൈറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതൃഭാഷ പഠന ക്ലാസ്സുകൾ ജൂൺ രണ്ടാം വാരത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി മാതൃഭാഷാ സമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

കുവൈറ്റിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിപുലമായ മാതൃഭാഷ സമിതിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഇതിനായി കുവൈറ്റിന്റെ നാല് മേഖലകളിലും പ്രത്യേകം മാതൃഭാഷാ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഈ വർഷം പഠന പദ്ധതി പുതിയ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മലയാളം മിഷനുമായി സഹകരിച്ച്, മിഷന്റെ സിലബസും, പഠന പദ്ധതികളും കോർത്തിണക്കിയാണ് ഈ വർഷത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പഠനത്തിന് ശേഷം യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പരീക്ഷകളിൽ വിജയികളാകുന്ന പഠിതാക്കൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം, സെമിനാറുകൾ, പഠനസഹായിയായ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക .

ഈ വർഷത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സുകളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും അദ്ധ്യാപകരായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരും, ക്ലാസ്സുകൾക്കുള്ള സ്ഥലസൗകര്യം നൽകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടെണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അബ്ബാസിയ- (97910261, 60383336, 24317875), സാൽമിയ-(66284396, 55484818 ), അബു ഹലീഫ- (51358822, 66097405), ഫഹാഹീൽ- (66628157, 60778686 )

മലയാളം ക്ലാസ്സുകളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് www.kalakuwait.com എന്ന വെബ്സൈറ് വഴിയും രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

You May Also Like

Leave a Reply