ബാലവേദി കുവൈറ്റ് ഫഹാഹീൽ-അബു ഹലീഫ മേഖല റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.

ബാലവേദി കുവൈറ്റ് ഫഹാഹീൽ-അബു ഹലീഫ മേഖലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. മംഗഫ് കല ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചു നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ കല കുവൈറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെ. സജി

Read more

ബാലവേദി കുവൈറ്റ്‌ അബ്ബാസ്സിയ-സാൽമിയ മേഖലകൾ സംയുക്തമായി റിപ്പബ്ലിക്‌ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.

ബാലവേദി കുവൈറ്റ്‌ അബ്ബാസ്സിയ സാൽമിയ മേഖലകൾ സംയുക്തമായി ഇന്ത്യയുടെ 68)ം റിപ്പബ്ലിക്‌ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. കല സെന്റ്ർ അബ്ബാസ്സിയയിൽ വെച്ച്‌ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കുമാരി പാർവ്വതി എസ്‌. നായർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മാസ്റ്റർ

Read more

ബാലവേദി കുവൈറ്റ് റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ബാലവേദി കുവൈറ്റ് റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അബ്ബാസിയ-സാൽമിയ മേഖലകൾ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷം ജനുവരി 27നു വെള്ളിയാഴ്ച്ച 2 മണിക്ക് അബ്ബാസിയ കല സെന്ററിൽ വെച്ച് നടക്കും. ആഘോഷത്തിൻറെ ഭാഗമായി ക്വിസ്സ്

Read more