സാൽമിയ മേഖല മാതൃഭാഷാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു

 കല കുവൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന സൗജന്യ മലയാള ഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ സാൽമിയ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സാൽമിയ മേഖലാ ഭാഷാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു.

സാൽമിയ കല സെന്ററിൽ വെച്ചു വിജയകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിനു മേഖലാ സെക്രട്ടറി അരുൺകുമാർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. കലയുടെ കഴിഞ്ഞകാല മാതൃഭാഷാ പ്രവർത്തനങളെക്കുറിച്ചും ഈ വർഷം കേരള സർക്കാറിന്റെ മലയാളം മിഷനുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തുന്ന പഠന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും മാതൃഭാഷാസമിതി ജനറൽ കൺവീനർ സജീവ്‌ എം. ജോർജ്ജ്‌ വിശദീകരിച്ചു.കഴിഞ്ഞവർഷങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഈ വർഷത്തെ മലയാളം മിഷനുമായി സഹകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം കണക്കിലെടുത്തും കൈക്കൊള്ളേണ്ട കർമ്മപരിപാടികളെക്കുറിച്ചും ആനുകാലിക ഘട്ടത്തിൽ സൗജന്യ മാതൃഭാഷാ ക്ലാസുകളുടെ വർധിച്ചു വരുന്ന പ്രാധാന്യത്തെകുറിച്ചും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു.

ജോർജ്ജ്‌ തൈമണ്ണിൽ(മേഖല കൺവീനർ),റിച്ചി ജോർജ്ജ്‌,ഹരികുമാർ നന്ദിലത്ത്‌,രാധാകൃഷ്ണൻ പിള്ള(ജോ.കൺവീനർമാർ) എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 15 അംഗ മേഖല ഭാഷാ സമിതിയെയും യോഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു.കല പ്രസിഡന്റ്‌ സുഗതകുമാർ,ട്രഷറർ രമേഷ്‌ കണ്ണപുരം, കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗം അനിൽ കുമാർ,മാതൃഭാഷ സമിതി ജോ.കൺവീനർ രാജൻ കുളക്കട തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മാതൃഭാഷ സമിതി മേഖല കൺവീനർ ജോർജ്ജ്‌ തൈമണ്ണിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി..

You May Also Like

Leave a Reply